PaperModels.pl

Pełna wersja: XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELI KARTONOWYCH I PLASTIKOWYCH RADOM 8-10.06.2018
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
XXI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych
Konkurs Główny
 
1.   Organizatorami Konkursu są: Dom Kultury „Idalin” w Radomiu oraz Klub Modelarsko-Historyczny „Sokół” w Radomiu.
2.   Konkurs odbędzie się 8-10 czerwca 2018 r. w Domu Kultury „Idalin” w Radomiu.
3.   Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim startować modelarze indywidualni i zrzeszeni z modelami kartonowymi i plastikowymi oraz z modelami wykonanymi od podstaw z dowolnych materiałów.
4.   Konkurs zostanie rozegrany w kategoriach: standard i otwartej w klasach kartonowych i plastikowych /wykaz klas w załączniku/ w następujących grupach wiekowych:
młodzik - do lat 13 /2004 r. i później/,
junior - do lat 18 /1999-2003/,
senior /1998 r. i wcześniej/;
5.   Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną ilość modeli, ale nie więcej niż 1 model w danej klasie, przy czym nie mogą to być modele nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu.
6.   Poszczególne klasy zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia do każdej przynajmniej 3 modeli. W przypadku mniejszej liczby modeli zgłoszonych w danej klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia grup wiekowych /tylko młodsza do starszej/ lub połączenia zbliżonych klas.
7.   Do każdego modelu należy załączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, a w kat. otwartej - dodatkowo dokumentację, na podstawie której model został wykonany lub zwaloryzowany.
Modele wraz z dokumentacją przyjmowane będą 8 czerwca 2018  r. w godz. 17.30-19.00 i 9 czerwca 2018 r. w godz. 8.00-12.30.
Zgłoszenia należy składać w:
Domu Kultury „Idalin”, ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom,
tel. 048/365-27-17 lub 0604 683 901
e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl
8.   Modele oceni i dokona podziału nagród Komisja Sędziowska powołana przez Organizatorów. Ocena modeli wg przepisów LOK.
9.   Uczestnicy ponoszą opłaty startowe w wysokości:
seniorzy - 15 zł,
młodzicy i juniorzy - 8 zł
bez względu na zgłoszoną liczbę modeli.
10. Organizator dysponuje ograniczoną liczbą bezpłatnych miejsc noclegowych. Osoby zainteresowane bezpłatnym noclegiem proszone są o zabranie ze sobą śpiworów lub kocy. Koszty wyżywienia /dwa obiady, śniadanie, kolacja/: 30 zł. Osoby zainteresowane noclegiem i wyżywieniem proszone są o zgłoszenie tego najpóźniej do dn. 30 maja 2018 r.
 


XXI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych
Konkurs Specjalny: Polska barwa 1918-20
 
1.       Do każdego z Konkursów Specjalnych uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie 3 modele zgodne z tematyką konkursu.
2.       Zgłoszone modele nie mogą jednocześnie startować w Konkursie Głównym.
3.       Konkurs Specjalny zostanie rozegrany bez podziału na klasy i grupy wiekowe.
4.       Oceny modeli wg zasady „podoba się – nie podoba się” dokona Komisja Sędziowska.
5.       Modele, które zajmą miejsca I-III, zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami rzeczowymi.
6.       Uczestnicy konkursu specjalnego ponoszą opłaty startowe w wysokości 2 zł od modelu.
7.       Pozostałe uregulowania jak dla Konkursu Głównego.
 
Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszych Regulaminów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Dom Kultury „Idalin” - 048 365-27-17,
Grzegorz Molenda - 0-604 683 901
Druk karty zgłoszenia można pobrać lub zarejestrować elektronicznie w formularzu na stronie Domu Kultury „Idalin”:

KLASY MODELI MODELE PLASTIKOWE /standard i otwarta/
 
lotnicze
PLS1 samoloty śmigłowe 1/72 – 1/144
PLS2 samoloty śmigłowe 1/48 – 1/50
PLO1 samoloty odrzutowe 1/24 – 1/35
PLO2 samoloty odrzutowe 1/48 – 1/50
PL3 samoloty 1/24 – 1/35
PH1 śmigłowce 1/72 – 1/144
PH2 śmigłowce 1/48 – 1/50
 
artyleria bez własnego napędu
PA1 1/76 – 1/48
PA2 1/35 i większe
 
pojazdy bojowe
PK1 kołowe 1/76 – 1/48
PK2 kołowe 1/35 i większe
PG1 gąsienicowe 1/76 – 1/48
PG2 gąsienicowe 1/35 i większe
 
pojazdy cywilne i motocykle
PC1 1/76 – 1/48
PC2 1/35 – 1/24
PC3 1/18 i większe
 
statki żaglowe
PZ1 1/250 i mniejsze
PZ2 1/200 i większe
 
statki motorowe
PO1 1/250 i mniejsze
PO2 1/200 i większe
 
figurki
PF1 1/35 – 1/24
PF2 1/16 – 1/9

MODELE KARTONOWE /standard i otwarta/
 
lotnicze
KS1 samoloty śmigłowe jednosilnikowe
KS2 samoloty śmigłowe wielosilnikowe
KS3 samoloty odrzutowe
KS50 samoloty i śmigłowce w skali 1/48, 1/50
KH śmigłowce
KX kosmiczne
 
pojazdy wojskowe
KK kołowe
KG gąsienicowe
KA artyleria bez własnego napędu
 
pojazdy cywilne
KP szynowe /także pociągi pancerne/
KC kołowe i gąsienicowe
 
statki
KZ żaglowce
KO motorowce
KB budowle
KF figurki
KD dioramy kartonowe

tematyka dowolna DIORAMY /otwarta/
DL lotnicze do 0.5 m2, materiał dowolny
DK kołowe do 0.5 m2, materiał dowolny
DM morskie do 0.5 m2, materiał dowolny

INNE /otwarta/
PR przekroje modele plastikowe i kartonowe, skala dowolna
MP modele od podstaw materiał dowolny, skala dowolna, dopuszcza się użycie w modelu 10% części fabrycznych
Up...
Zgodnie z obietnicą na BABARYBIE wstawiam kilka fotek co było w Radomiu.
Nie wiem jak wstawić miniaturkę galerii, więc daję link: https://papermodels.pl/ezgallery.php?su=...537&u=1621