PaperModels.pl

Pełna wersja: I Konkurs Modeli Kartonowych - Opalenica 17-18.11.2018
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursie modelarskim w Opalenicy:Regulamin I Konkursu Modeli Kartonowych
o Puchar Burmistrza Opalenicy
- Opalenica 17-18.11.2018 -  
 
 1. Cele i zadania
-         popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
-         wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,
-         prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Opalenica,
-         promocja regionu i miasta Opalenica
 
 1. Organizatorzy
-         Urząd Miejski w Opalenicy
-         Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy
-         Przedszkole nr 2 w Opalenicy
 
 1. Patronat medialny
-         Tygodnik Dzień Nowotomysko-Grodziski
-         Gazeta Głos Wielkopolski
-         Gazeta „Nasz dzień po dniu”
-         Portal PNT.INFO.PL – http://www.pnt.info.pl
-         Gazeta Echa Opalenickie
-         Radio Poznań – http://www.radiopoznań.fm
-         Telewizja Wielkopolska – http://www.tvwielkopolska.pl
 
 1. Termin i miejsce konkursu
17-18.11.2018
Przedszkole nr 2 w Opalenicy ul. Zamkowa 3A, 64-330 Opalenica
 
 1. Kategorie wiekowe
-         Młodzik – do 13 lat włącznie (rocznik 2005 i młodsi)
-         Junior – 14-17 lat (roczniki od 2004 do 2001)
-         Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2000 i starsi)
 
Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe.
 
 1. Klasa STANDARD:
-         A – artyleria
-         S1 – samoloty jednosilnikowe (tłokowe)
-         S2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)
-         S3 – samoloty odrzutowe
-         S4 – samoloty w skali 1:50
-         H – helikoptery
-         Pk – pojazdy kołowe
-         Pg – pojazdy gąsienicowe
-         Ps – pojazdy szynowe
-         O1 – okręty i statki do 60 cm
-         O2 – okręty i statki powyżej 60 cm
-         O3 – okręty i statki do linii wodnej (bez względu na długość modelu)
-         Op – okręty podwodne
-         Ż – żaglowce
-         B – budowle
-         F – figurki
-         R – rakiety
-         SF – science-fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne)
-         BO – modele z wydawnictwa Opalenica w Miniaturze
-         I – inne (aerosanie, morskie platformy wiertnicze, sterowce, broń i inne modele nie kwalifikujące się do pozostałych klas)
 
Klasa: WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW:
-         OW – okręty i statki
-         SW – samoloty i helikoptery
-         PkW – pojazdy kołowe
-         PgW – pojazdy gąsienicowe
 
Modele waloryzowane i budowane od podstaw nie kwalifikujące się do w/w klas zostaną połączone z klasą Standard.  
          
 1. Podczas trwania konkursu odbędzie się wystawa malarstwa Grzegorza Nawrockiego oraz spotkanie z autorem. 
 
 1. Klasyfikacja i nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.
Zawodnik, który zgłosił więcej niż jeden model w danej klasie, może w tej klasie zająć tylko jedno miejsce medalowe. 
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych danego klubu modelarskiego.
 
Dodatkowe puchary:
-         Puchar za najlepszy model polskiej budowli,
-         Puchar za najlepszy model polskiego samolotu lub samolotu w barwach polskich,
-         Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu,
-         Puchar za najlepszy model polskiego pojazdu lub pojazdu w polskich barwach,
-         Puchar za najlepszy model z wydawnictwa Opalenica w Miniaturze
 
Nagrody specjalne:
-         Nagroda specjalna Agencji Lotniczej ALTAIR
-         Nagroda specjalna wydawnictwa ANSEWR
-         Nagroda specjalna Agencji Wydawniczej CB
-         Nagroda specjalna wydawnictwa DRAF MODEL
-         Nagroda specjalna wydawnictwa EXTRA MODEL
-         Nagroda specjalna wydawnictwa FANTOM MODEL
-         Nagroda specjalna wydawnictwa GPM
-         Nagroda specjalna wydawnictwa JSC
-         Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X
-         Nagroda specjalna PIOTRA FORKASIEWICZA
-         Nagroda specjalna wydawnictwa PORTA MARE
-         Nagroda specjalna wydawnictwa PRZEGLĄD LOTNICZY – AVIATION REVUE
-         Nagroda specjalna Domu Wydawniczego REBIS
-         Nagroda specjalna wydawnictwa SZKUTNIK
-         Nagroda specjalna wydawnictwa WEKTOR
-         Nagroda specjalna WYDAWNICTWO MILITARIA
-         Nagroda specjalna Wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH
 
 1. Zgłoszenia modeli
Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.
Zgłoszenia mailem będą przyjmowane na adres: konkurs.opalenica@gmail.com do 15.11.2018 (czwartek) do godziny 24:00.
Od 16.11.2018 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 17.11.2018 w godzinach 8:00 – 13:00.  
 
 1. Sędziowanie
- Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego,
- sędziowie nie mogą oceniać klasy, w której zgłosili własne modele,
- od sędziów nie są wymagane uprawnienia sędziowskie LOK.
 
 1. Orientacyjny program konkursu
 
Sobota 17.11.2018:
 
-         8.00 – 13.00 przyjmowanie modeli
-         8.00 – 20.00 wystawa malarstwa Grzegorza Nawrockiego
-         12.00 – 17.00 warsztaty modelarskie dla dzieci
-         15.00 – 16.00 odprawa sędziów
-         16.00 – 18.00 sędziowanie
 
Niedziela 18.11.2018:
 
-         9.00 – 12.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej
-         9.00 – 13.30 wystawa malarstwa Grzegorza Nawrockiego
-         9.30 – 12.00 warsztaty modelarskie dla dzieci
-         10.00 – 11.30 zwiedzanie miasta z przewodnikiem
-         12.30 – 13.30 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu
 
 1. Postanowienia końcowe
-         w konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
-         warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie Karty Zgłoszeniowej,
-         zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
-         podczas trwania Konkursu będzie istniała możliwość zaprezentowania modeli w trakcie budowy oraz prezentacji w formie wystawy pozakonkursowej. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko przygotowane przez Organizatora. 
-         podczas trwania konkursu odbędą się wystawy
a)     Piotr Forkasiewicz: Grafiki okrętów i samolotów,
b)     Waldemar Góralski: Okręty 3D, czyli moje poznawanie historii
c)     Malarstwo Grzegorza Nawrockiego
-         zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,
-         liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
-         do konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe wykonane własnoręcznie,
-         dokumentacja wykonania modelu w klasach STANDARD nie jest wymagana,
-         dokumentacja wykonania modelu w klasach WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW jest wymagana w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy, rysunki montażowe) lub planów, na podstawie których model został wykonany,
-         modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
-         organizator nie ubezpiecza modeli,
-         wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
-         ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,
-         brak zaznaczenia kategorii wiekowej w Karcie Zgłoszeniowej powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii wiekowej Senior,
-         w szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,
-         komisje sędziowskie pracują w formie jawnej. Zawodnicy podczas sędziowania mogą przebywać w pobliżu komisji sędziowskich wyłącznie w formie obserwatorów. Zawodnicy nie mogą włączać się do prac komisji sędziowskich, zabrania się im niewłaściwego zachowania w stosunku do komisji poprzez natarczywe sugestie, obraźliwe uwagi lub gesty itp. W/w postępowanie może skutkować dyskwalifikacją danego modelu lub zawodnika,
-         decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od werdyktu,
-         lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym Przedszkola nr 2 w Opalenicy w dniu 18.11.2018 około godz. 9.00
-         w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator,
-         szczegółowych informacji udziela:
Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543,
mail: konkurs.opalenica@gmail.com
Miło jest mi zakomunikować, że nagrody specjalne ufundowali również:
- wydawnictwo prasowe Magnum-X
- Piotr Forkasiewicz
W regulaminie konkursu jest podana informacja, że zostanie rozegrana klasa BO - modele z wydawnictwa Opalenica w Miniaturze. 

W tym celu PiroMariola zaprojektowała Ratusz w Opalenicy.   

Osoby zainteresowane otrzymaniem tego modelu, proszę o kontakt. Zasady są takie same jak w przypadku modeli związanych z Nowym Tomyślem. 

A teraz czas na fotki wycinanki i testowo sklejonego Ratusza:

[Obrazek: 37416557_1793491254021981_17461146334517...e=5C06114D]
W Regulaminie pisze cie:

Cytat:
 1. Zgłoszenia modeli
Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.
Zgłoszenia mailem będą przyjmowane na adres: konkurs.opalenica@gmail.com do 15.11.2018 (czwartek) do godziny 24:00.
Od 16.11.2018 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 17.11.2018 w godzinach 8:00 – 13:00.  
 
A gdie karte rejestracijne pobrac?
Prunce, jesteśmy w trakcie przygotowywania Karty Zgłoszeniowej. Niebawem będzie gotowa i zamieścimy wzór na forum.
Nagrody specjalne ufundowali również:

- Agencja Lotnicza ALTAIR
- Wydawnictwo Answer 
- Wydawnictwo Fantom Model
- Wydawnictwo Militaria
- Dom Wydawniczy Rebis
- Wydawnictwo Przegląd Lotniczy - Aviation Revue
- Wydawnictwo Zespół Badań i Analiz Militarnych
Mamy już Karty Zgłoszeniowe.

Wersja do edycji w Word:

https://www.dropbox.com/s/nqb4risjmq5jgn...a.doc?dl=0

Wersja w pdf:

https://www.dropbox.com/s/nl41eyuha6cmsw...a.pdf?dl=0
Mamy już plakat konkursu

[Obrazek: 45128319_183690919219282_599428992291412...e=5C3F63F2]
W poniższym linku znajdują się pełne wyniki konkursu w pliku PDF

https://www.dropbox.com/s/4i8sfmbkwvvefh...i.pdf?dl=0