PaperModels.pl
(ODWOŁANY) Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 20-21.06.2020 - Wersja do druku

+- PaperModels.pl (https://papermodels.pl)
+-- Dział: Forum - zagadnienia ogólne (https://papermodels.pl/forum-6.html)
+--- Dział: Zawody oraz spotkania modelarskie. (https://papermodels.pl/forum-30.html)
+--- Wątek: (ODWOŁANY) Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 20-21.06.2020 (/thread-10943.html)(ODWOŁANY) Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 20-21.06.2020 - Krzysztof_NT - 22-12-2019

Zapraszam wszystkich chętnych do Nowego Tomyśla na konkurs modeli redukcyjnych statków i okrętów klas C Naviga, który odbędzie się w dniach 20-21.06.2020 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.


Regulamin I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla

- Nowy Tomyśl 20-21.06.2020 -

 

 1. Cele i zadania
-         popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,

-         wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,

-         prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,

-         promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

 

 1. Organizatorzy
-         Nowotomyski Ośrodek Kultury

-         Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

-         Liga Obrony Kraju – Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu

 

 1. Patronat medialny
-         Modelarstwo Okrętowe

-         Radio Poznań – http://www.radiopoznan.fm

-         Telewizja Wielkopolska – http://www.tvwielkopolska.pl

 

 1. Termin i miejsce konkursu
20-21.06.2020

Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

 

 1. Kategorie wiekowe
-         Junior – do 18 lat (roczniki 2003 i młodsi)

-         Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2002 i starsi)

 

 1. Konkurs odbędzie się w klasach:
 

-         C-1 – modele jednostek wiosłowych i żaglowych

-         C-2 – modele jednostek o napędzie mechanicznym

-         C-3 – modele instalacji, części statków, urządzeń portowych, stoczni i dioram

-         C-4 – modele miniaturowe z klas C-1 do C3 w skali 1:250 i mniejsze

-         C-5 – modele w butelkach

-         C-6 – modele plastikowe

-         C-7 – modele kartonowe i papierowe

-         C-8 – modele z zestawów

 

 1. Nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.

Zwycięzcy z punktacją od 95 do 100 (złoty medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.

Zwycięzcy z punktacją od 90 do 94,67 (srebrny medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.

Zwycięzcy z punktacją od 85 do 89,67 (brązowy medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.

Osoby z punktacją poniżej 85 otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

 

Dodatkowe puchary:

-         Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu

 

Nagrody specjalne:

-         Nagroda specjalna MARIUSZA BOROWIAKA

-         Nagroda specjalna Fundacji im. ADAMA WERKI

-         Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X

-         Nagroda specjalna wydawnictwa PORTA MARE

-         Nagroda specjalna wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

 

 1. Zgłoszenia modeli
Każdy z uczestników może zgłosić do 3 modeli w danej klasie.

Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.

Zgłoszenia mailem będą przyjmowane na adres: konkurs.nowytomysl@gmail.com do 18.06.2020 (czwartek) do godziny 24:00.

Od 19.06.2020 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 20.06.2020 w godzinach 8:00 – 13:00.  

 

 1. Sędziowanie
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami NAVIGA.

Sędzia Główny: Poznański Maciej

Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego.

 

 1. Orientacyjny program konkursu
 

Sobota 20.06.2020:

 

-         8.00 – 13.00 przyjmowanie modeli

-         15.00 – 16.00 odprawa sędziów

-         16.00 – 18.00 sędziowanie

-         18.00 – 19.30 wykład Sławomira Zagórskiego: Polskie flotylle rzeczne w modelarstwie. Barwa i broń.   

 

Niedziela 21.06.2020:

 

-         8.00 – 13.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej

-         10.00 – 11.30 wykład Sławomira Zagórskiego: Początki marynarki polskiej. Ludzie i okręty w latach 1918-1921.

-         13.30 – 14.00 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

 

 1. Postanowienia końcowe
-         Konkurs jest jedną z eliminacji do Mistrzostw Świata rozgrywanych we wrześniu 2020 roku w Rijeka (Chorwacja)

-         w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,

-         zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,

-         podczas trwania Konkursu odbędą się wystawy towarzyszące. Będą to specjalnie wydzielone stanowiska przygotowane przez Organizatora:

a) pozakonkursowa wystawa modeli Modelarni Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,

b) wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,

c) wystawa Piotra Forkasiewicza – komputerowe grafiki okrętów

d) wystawa malarstwa Grzegorza Nawrockiego

-         zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny,

-         liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,

-         do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele wykonane własnoręcznie,

-         do każdego zgłoszonego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci: planów modelarskich, stoczniowych, na podstawie których został zbudowany model lub/i instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe)

-         do każdego zgłoszonego modelu wymagany jest prawidłowo wypełniony Certyfikat Modelu wraz ze zdjęciem wykonanego modelu,

-         modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,

-         organizator nie ubezpiecza modeli,

-         wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,

-         decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne, nie ma możliwości odwołania się od werdyktu oraz składania protestów,

-         lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 21.06.2020 około godz. 9.00

-         propozycje noclegowe:

 

Hotel Restauracja Kopernik

ul. Tysiąclecia 6

64-300 Nowy Tomyśltel. +48 506 726 970, (61) 44 22 451

 

Mini Hotel u Jagusi

Bożena Dutkowska

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A

64-300 Nowy Tomyśl


tel. (61) 44 22 187, +48 721 686 342

 

Hotel Restauracja HI-FI

Paproć 84

64-300 Nowy Tomyśl


mail: info@hotel-hifi.pl

tel. +48 698 963 002, (61) 44 50 000

 

Zgłoszenia noclegów poprzez Organizatora do 18.06.2020 (czwartek).

 

-         w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny,

-         Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 20-21.06.2020 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

-         szczegółowych informacji udzielają:

Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543

Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121

 


RE: (ODWOŁANY) Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 20-21.06.2020 - Krzysztof_NT - 23-03-2020

Z przykrością informuję, że jesteśmy zmuszeni odwołać I Konkurs Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (20-21.06.2020).

Nowy termin konkursu został wyznaczony na 19-20.06.2021.

W 2021 roku zachowamy wszystkie zaplanowane wydarzenia oraz dodamy wykład Grzegorza Nawrockiego na temat malarstwa marynistycznego.