Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
V Konkurs Modeli Kartonowych - Nowy Tomyśl 16-17.02.2019
#1
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w V Konkursie Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.

Impreza odbędzie się w dniach 16-17.02.2019.

Termin jest nietypowy w porównaniu z poprzednimi edycjami. Zamiana wynika z faktu, że zaprezentujemy dzwon z niszczyciela ORP Kujawiak, który będzie można oglądać w Polsce wyłącznie w miesiącu luty. Potem na stałe wraca na Maltę. 

Ponieważ jest grupa modelarzy, którzy uczestniczą w konkursach w Rypinie, uzgodniłem z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, że wyjątkowo w 2019 zorganizują konkurs w marcu. Aby nie było kolizji terminów. Potem każdy z nas wraca do pierwotnych terminów. 
  
Regulamin konkursu i szczegóły wystawy dzwonu z ORP Kujawiak zamieszczę wkrótce.
Odpowiedz
#2
To ja już wiem gdzie TPM zacznie modelarsko rok 2019 Smile
Super, że dogadaliście się z Rypinem co do dat.
Odpowiedz
#3
Niżej przedstawiam regulamin konkursu:Regulamin V Konkursu Modeli Kartonowych
o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla
- Nowy Tomyśl 16-17.02.2019 -
 
 1. Cele i zadania
-         popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
-         wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,
-         prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,
-         promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl
 
 1. Organizatorzy
-         Nowotomyski Ośrodek Kultury
-         Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
 
 1. Patronat medialny
-         Radio Poznań – http://www.radiopoznan.fm
-         Telewizja Wielkopolska – http://www.tvwielkopolska.pl
 
 1. Termin i miejsce konkursu
16-17.02.2019
Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl
 
 1. Kategorie wiekowe
Klasa STANDARD:
-         Młodzik – do 13 lat włącznie (rocznik 2006 i młodsi)
-         Junior – 14-17 lat (roczniki od 2005 do 2002)
-         Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2001 i starsi)
 
Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe.
 
 1. Konkurs odbędzie się w trzech klasach modeli:
 
Klasa: STANDARD:
-         A – artyleria
-         S1 – samoloty jednosilnikowe (tłokowe)
-         S2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)
-         S3 – samoloty odrzutowe
-         S4 – samoloty w skali 1:50
-         H – helikoptery
-         Pk – pojazdy kołowe
-         Pg – pojazdy gąsienicowe
-         Ps – pojazdy szynowe
-         O1 – okręty i statki do 60 cm
-         O2 – okręty i statki powyżej 60 cm
-         O3 – okręty i statki do linii wodnej (bez względu na długość modelu)
-         Op – okręty podwodne
-         Ż – żaglowce
-         B – budowle
-         D – dioramy  
-         F – figurki
-         R – rakiety
-         SF – science-fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne)
-         NT – modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie
-         I – inne (aerosanie, morskie platformy wiertnicze, sterowce, broń i inne modele nie kwalifikujące się do pozostałych klas)
 
Klasa: WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW:
-         OW – okręty i statki
-         SW – samoloty i helikoptery
-         PkW – pojazdy kołowe
-         PgW – pojazdy gąsienicowe
 
Modele waloryzowane i budowane od podstaw nie kwalifikujące się do w/w klas zostaną połączone z klasą Standard.  
 
 1. Klasyfikacja i nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.
Zawodnik, który zgłosił więcej niż jeden model w danej klasie, może w tej klasie zająć tylko jedno miejsce medalowe. 
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych danego klubu modelarskiego.
 
Dodatkowe puchary:
-         Puchar za najlepszy model polskiej budowli,
-         Puchar za najlepszy model polskiego samolotu lub samolotu w barwach polskich,
-         Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu,
-         Puchar za najlepszy model polskiego pojazdu lub pojazdu w polskich barwach
-         Puchar za najlepszy model wykonany z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie
 
Nagrody specjalne:
-         Nagroda specjalna Agencji Wydawniczej CB
-         Nagroda specjalna wydawnictwa DRAF MODEL
-         Nagroda specjalna wydawnictwa EXTRA MODEL
-         Nagroda specjalna wydawnictwa GPM
-         Nagroda specjalna wydawnictwa JSC
-         Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X
-         Nagroda specjalna PIOTRA FORKASIEWICZA
-         Nagroda specjalna wydawnictwa SZKUTNIK
-         Nagroda specjalna wydawnictwa WEKTOR
 
 1. Zgłoszenia modeli
Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.
Zgłoszenia mejlem będą przyjmowane na adres: konkurs.nowytomysl@gmail.com do 14.02.2019 (czwartek) do godziny 24:00.
Od 15.02.2019 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 16.02.2019 w godzinach 8:00 – 13:00.  
 
 1. Sędziowanie
- Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego,
- sędziowie nie mogą oceniać klasy, w której zgłosili własne modele,
- od sędziów nie są wymagane uprawnienia sędziowskie LOK.
 
 1. Orientacyjny program konkursu
 
Sobota 16.02.2019:
 
-         8.00 – 13.00 przyjmowanie modeli
-         12.00 – 18.00 warsztaty modelarskie dla dzieci
-         15.00 – 16.00 odprawa sędziów
-         16.00 – 18.00 sędziowanie
-         18.00 – 20.00 prelekcja Mariusza Borowiaka oraz członków Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe dotycząca ORP Kujawiak
 
Niedziela 17.02.2019:
 
-         8.00 – 12.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej
-         9.30 – 12.00 – warsztaty modelarskie dla dzieci
-         12.30 – 13.30 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu
 
 1. Postanowienia końcowe
-         w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
-         warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie Karty Zgłoszeniowej,
-         zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
-         w Konkursie nie mogą brać udziału modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach,
-         modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach Konkursu mogą być zaprezentowane wyłącznie w formie wystawy „Galeria Mistrzów”. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko w miejscu rozgrywania Konkursu.
-         podczas trwania Konkursu będzie istniała możliwość zaprezentowania modeli w trakcie budowy. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko przygotowane przez Organizatora, 
-         w sobotę 16.02.2019 odbędzie się wystawa dzwonu z niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak zorganizowana przez Stowarzyszenie Wyprawy Wrakowe,
-         podczas konkursu odbędzie się wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,
-         podczas konkursu odbędzie się wystawa komputerowych grafik Piotra Forkasiewicza,
-         zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,
-         propozycje noclegowe:
 
Noclegi Gostyński
ul. Polna 3
64-300 Nowy Tomyśl
Tel. +48 501 025 866, 503 114 550
 
Mini Hotel u Jagusi
Bożena Dutkowska
ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
64-300 Nowy Tomyśl
Tel. (61) 44 22 187, +48 721 686 342
 
Hotel Restauracja HI-FI
Paproć 84
64-300 Nowy Tomyśl
mail: info@hotel-hifi.pl
tel. +48 698 963 002, (61) 44 50 000
Hotel Restauracja HI-FI Paproć 84, 64-300 Nowy Tomyśl
 
Zgłoszenia noclegów poprzez Organizatora do 14.02.2019 (czwartek).
 
-         liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
-         do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe wykonane własnoręcznie,
-         dokumentacja wykonania modelu w klasach STANDARD nie jest wymagana,
-         dokumentacja wykonania modelu w klasach WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW jest wymagana w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy, rysunki montażowe) lub planów, na podstawie których model został wykonany,
-         modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
-         organizator nie ubezpiecza modeli,
-         wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
-         ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,
-         brak zaznaczenia kategorii wiekowej w Karcie Zgłoszeniowej powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii wiekowej Senior,
-         w szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,
-         komisje sędziowskie pracują w formie jawnej. Zawodnicy podczas sędziowania mogą przebywać w pobliżu komisji sędziowskich wyłącznie w formie obserwatorów. Zawodnicy nie mogą włączać się do prac komisji sędziowskich, zabrania się im niewłaściwego zachowania w stosunku do komisji poprzez natarczywe sugestie, obraźliwe uwagi lub gesty itp. W/w postępowanie może skutkować dyskwalifikacją danego modelu lub zawodnika,
-         decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od werdyktu,
-         lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 17.02.2019 około godz. 9.00
-         w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator,
-         szczegółowych informacji udzielają:
Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543
Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121
Odpowiedz
#4
Miło jest mi zakomunikować, że nagrody specjalne ufundowali również:
- wydawnictwo prasowe Magnum-X
- Piotr Forkasiewicz
Odpowiedz
#5
Na prośbę modelarzy wprowadziliśmy dodatkową klasę: Dioramy (D).
Wszystkie modele tego typu będą rywalizować razem - bez podziału na dioramy morskie, lotnicze czy lądowe.
Odpowiedz
#6
Pojawiły się trzy nowe modele do kategorii NT - modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie.
Autorem wszystkich projektów jest niezmiennie Mariola Jarecka. 

Tym razem proponujemy:

- Siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
  Model można wykonać w dwóch wersjach: współczesnej i historycznej.

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
  Jest to kontynuacja serii Zabytki miast partnerskich.  

- Nowotomyski Ogród Zoologiczny
  Model w sam raz dla najmłodszych modelarzy.

Osoby zainteresowane otrzymaniem tych modeli proszę o kontakt na priv. 

A teraz czas na fotki:

[Obrazek: 47579084_1979278008776637_77709015385867...e=5CA9A1D6]


[Obrazek: 47388832_1979257492112022_52193190979043...e=5C9706B6]

[Obrazek: 47398193_1979265635444541_26724104878780...e=5CACE0F0]
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  II Mikołajkowy Konkurs Modeli Kartonowych w Opalenicy Krzysztof_NT 0 33 09-12-2018, 08:09
Ostatni post: Krzysztof_NT
  XXII Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Prezesa LOK Warszawa 2018 Michal_Aero 0 72 27-11-2018, 04:54
Ostatni post: Michal_Aero
  I Konkurs Modeli Kartonowych - Opalenica 17-18.11.2018 Krzysztof_NT 8 917 19-11-2018, 11:41
Ostatni post: Krzysztof_NT
  [Szczecin]Spotkanie modelarzy kartonowych w Sadybie przełożone na 25.11.2018 eruc13 0 58 16-11-2018, 07:48
Ostatni post: eruc13
  Bielska Majówka Modelarska 2019 w Bielsku Podlaskim 11-12.05.2019 krys 5 359 15-11-2018, 11:02
Ostatni post: krys
  VIII KFM – Koszęcin 16-17.03.2019 kobza_75 2 119 13-11-2018, 10:02
Ostatni post: kobza_75
  IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka lukasold 12 1,119 09-07-2018, 09:18
Ostatni post: Andrzej Px48
  Konkurs modeli redukcyjnych Kłajpeda 27-29.07.2018 krys 0 206 15-06-2018, 09:08
Ostatni post: krys
  XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELI KARTONOWYCH I PLASTIKOWYCH RADOM 8-10.06.2018 struna 2 613 12-06-2018, 09:24
Ostatni post: Michal_Aero
  Konkurs modeli kartonowych "Gargždai-2019" Prunce 0 185 22-05-2018, 06:22
Ostatni post: Prunce

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości