Forum używa ciasteczek
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowy regulamin forum obowiązujący od 1 września 2019
#1
W związku z wejściem w życie niektórych aktów prawnych i tego co zamierzają nasi jaśnie nam panujący musiałem opracować nowy regulamin. Jest on opracowany razem z prawnikiem więc nie są to do konca moje wymysły. Zanim wejdzie w życie przedstawiam wam do wglądu. Jak widzicie nie daje on zupełnie nic nowego tylko porządkuje niektóre rzeczy. 

Do tego jest jeszcze polityka ciasteczek ale ona będzie w innym poście.

Regulamin serwisu PaperModels.pl
Dzień dobry!
Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego PaperModels.pl w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu za pośrednictwem tego serwisu usług drogą elektroniczną.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail admin@papermodels.pl
Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z serwisu
Zespół serwisu PaperModels.pl
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Administrator – Paweł Domański
b) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://papermodels.pl
c) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://papermodels.pl,
d) Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
a) przeglądania zawartości Serwisu,
b) pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
c) zapisania się do newslettera,
d) założenia konta użytkownika.
e) zapisywania wszelkich danych multimedialnych i prowadzenia dyskusji
f)  nawiązywaniu kontaktu z innymi użytkownikami seriwsu
g)  wyrażaniu swoich opinii w forach, statusach czy też w wiadomościach o ile nie narusza to ogólnych zasad społecznych i dobrego smaku
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są: 
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu rejestracji konta użytkownika.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu założenia konta użytkownika lub skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://.............
6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
9. W przypadku naruszenia regulaminu Użytkownik może być zawieszony w prawach (nie może publikować treści) lub w skrajnych przypadkach konto może być usunięte.
§ 3
Zawartość Serwisu
1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
2. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
3. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne, w szczególności na strony sklepu Administratora, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup produktów z oferty Administratora.
4. Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
5. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.
§ 4
Materiały dodatkowe
1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.
2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.  
3. Część materiałów dodatkowych może być dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, tj. tych, którzy posiadają konto w Serwisie. 
§ 5
Licencje
Aby serwis działał potrzebujemy określonych pozwoleń od użytkowników.
1. Użytkownik rejestrując konto pozwala na wykorzystywanie treści tworzonych i odostępnionych przez użytkownika.
2. Użytkownik jest właścicielem treści, które tworzy i udostępnia w serwisie.
3. Regulamin nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści.
4. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowonym momencie.
5. Użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, globalną licencję zezwalającą na:
obsługiwanie, wykorzystywanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych
6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z niniejszej licencji, usuwając konto lub treści.
7. Ze względów technicznych przez pewien okres czasu dane użytkownika mogą się pojawiać jeśli zostały udostępnione innym użytkownikom a one tych danych nie usuneły.

§ 6
Newsletter
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera, zaznaczając stosownej treści checkbox w ramach formularza założenia konta użytkownika.
2. Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora. Użytkownik może również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących partnerów biznesowych Administratora.
3. Na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu założenia konta, Administrator może personalizować treść wiadomości wysyłanych do Użytkownika w ramach newslettera.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
§ 7
Konto użytkownika
1. Użytkownik może założyć w Serwisie konto.
2. W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane niezbędne do założenia konta oraz składając stosowne oświadczenia z wykorzystaniem mechanizmu checkboxów.
3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i przesłaniu go z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, Użytkownikowi zostanie wyświetlone potwierdzenie założenia konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
4. Umowa o prowadzenie konta jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta. Zgłoszenie żądania usunięcia konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez zalogowanie z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w ramach formularza rejestracyjnego. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.
6. W ramach konta Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do Konta, wybrać swojego reprezentanta oraz pobierać dodatkowe materiały dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
§ 8
Reklamacje
1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Użytkownika,
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację,
d) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. admin@papermodels.pl
4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://............

§ 10
Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
2. Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu.
4. Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika.
§ 11
Pozostałe postanowienia
1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.
4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Odpowiedz
#2
No to eksperci od RODO mają teraz swoje 5 min.. Ciekawe za ile czasu wejdą przepisy, które w ogóle ograniczą wolność słowa na forach i grupach dyskusyjnych. Zukierberg nie śpi : ) No to teraz trzeba wykasować 1/3 zdjęć z bloga, bo zaraz mogą zapukać panowie w czarnych suitach hiehie.. i napisać własny regulamin w którym warto zaznaczyć że moja własność intelektualna jest własnością wszystkich którzy chcą być podmiotami uprawnionymi w celu dzielenia się zasobami a nie licencjonować każdy wpis przekazany dalej. Szkoda tylko, że cierpią na tym Ci, którzy mogą wyrządzić najmniej krzywdy.
Odpowiedz
#3
michal84, o co Tobie chodzi ??

RODO to jedno a to że Ty udostępniasz na serwisie zdjęcia to druga sprawa. To jest kwestia, żeby w ogóle na forum były zdjęcia.

Regulamin powstał we współpracy z jedną kancelarią i chodzi tytaj o to żeby zabezpieczyć zarówno fakt tego że udostępniasz zdjęcia jak i to że Ja je pokazuje. To jest tak że jeśli mi nie pozwolisz to ja nie będę mógł tego pokazać. Dodatkowo jeśli z serwisu będzie zdjęcie przekazane dalej czego nie jestem fizycznie zablokować to ten fakt jest odnotowany i też się na to godzimy. Forum jak wiecie nie jest płatne i jest finansowane z prywatnych źródeł i nigdy przenigdy nie mam zamiaru komercjalizować (chociaż dostaje takie propozycje). Nie wiem czy w tym przypadku ktoś cierpi, bo jak na razie to tylko mój portwel Sad

Tak samo na Twoim blogu, kóry odwiedzam nie ma informacji o tym jak przetwarzasz moje dane Smile choćby to że nie informujesz że zbierasz dane analityczne używając google Sad więc chcę być w porządku do was że jasno jest pokazane co i jak. Starałem się żeby był on prosty i łatwy do zrozumienia.

Co do regulaminu to można komentować jednak w dniu 1 września wszystkie wpisy zostaną wydzielone do innego wątku, nie skasowane.
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  [Relacja] ORP Ślązak WAK nr 1/2019 michal84 31 8,478 03-05-2019, 03:10
Ostatni post: Alski
  Panzer I z "Super Model", malowany, coby wyglądał, jak te z Września 1939 kokosz 7 2,470 18-02-2014, 09:03
Ostatni post: kokosz
  [R] Nowy Mustang od Hala air_22 87 21,594 23-08-2012, 01:08
Ostatni post: Wojtek1207
  [Relacja] ORP Piorun - 12/2001 MM czyli jak nowy zbiera doświadczenie. Coolbreeze 19 6,177 09-04-2011, 10:15
Ostatni post: Coolbreeze
  [Relacja] ŁA 5 FN - pierwsza moja, a kolejna relacja na forum ceva 40 16,506 15-09-2007, 09:42
Ostatni post: ceva

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości