Forum używa ciasteczek
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
XI Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 8-10 lipca 2022r.
#1
Koledzy z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego zapraszają na kolejną edycję imprezy w Koszalinie.
Szczegóły poniżej:

XI Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 8-10 lipca 2022r.

REGULAMIN FESTIWALU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Termin Festiwalu: 08-10 lipca 2022r.

Miejsce Festiwalu: Hala Sportowa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, Koszalin.

Cele festiwalu:
popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród dzieci i młodzieży,
popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina oraz Regionu,
wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Perun"), Politechnika Koszalińska, PHU ModelMaker.
Finansowanie: Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Koszalin.

Patronat honorowy:
Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu

Patronat medialny:
Studio HD Politechnika Koszalińska


Zgłaszanie modeli:
Organizator wprowadza następującą formę rejestracji modeli:

Zgłaszanie modeli odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego XI BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora
Elektroniczna rejestracja modeli trwa do dnia 6 lipca 2022r. do godz. 24:00
Organizator nie przewiduje zgłoszenia modeli po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Formularz rejestracyjny: http://sokolsw.webd.pl/BFM/

II. KLASY FESTIWALOWE
1. Organizator wprowadza następujące klasy modeli biorących udział w Festiwalu:

A. Modele plastikowe:
Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior
Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior
Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
PcU - Pojazdy cywilne użytkowe – senior/junior
Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym figurki konne – senior/junior
Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior
Fs - SF i fantasy - figurki bez podziału na rozmiar - senior/junior
F-PP - Popiersia bez podziału na skalę - senior/junior
F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
D – Dioramy/winiety – senior/junior
B - Budowle – senior/junior

B. Modele kartonowe
Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
PK-M - Pojazdy kartonowe - mlodzik
Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior
Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
BK – Budowle karton – senior/junior
WSk - wszystko inne karton - senior/junior

2. Organizator wprowadza także następujące kategorie łączone (można w nich wystawiać modele zarówno plastikowe, kartonowe lub wykonane inną techniką:
• KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
• KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
• KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
• KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
• FreeS – Free style – senior/junior/młodzik

3. Za kolekcje uznaje się minimum 3 modele plastikowe lub kartonowe powiązane z sobą tematycznie. Spójność tematyczna kolekcji będzie stanowić jedno z podstawowych kryteriów podczas oceny. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach, organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.

4. Kategoria Free style obejmuje modele plastikowe i kartonowe, które z przyczyn tematycznych nie mogły być zarejestrowane w kategoriach w pkt 1 A oraz 1 B.

5. W ramach Festiwalu zostanie przeprowadzony Konkurs Tematyczny „Road 66”, zwany dalej Konkursem Tematycznym. Organizatorzy wprowadzają następujące zasady jego rozgrywania:
W konkursie będą oceniane modele pojazdów cywilnych.
W konkursie mogą brać udział modele w dowolnej skali w dwóch kategoriach: P – Plastikowe i K – Kartonowe.
W Konkursie Tematycznym nie obowiązują kategorie wiekowe.
Modele zgłoszone do Konkursu Tematycznego mogą brać jednocześnie udział w Festiwalu.
Oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego dokona Komisja Sędziowska o której mowa w pkt. IV B. Podczas oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego, Komisja Sędziowska będzie brała pod uwagę zarówno jakość wykonania jak i zgodność pracy z tematem Konkursu.
W Konkursie Tematycznym nagrodzone zostaną trzy modele w każdej z kategorii, przewidziane są dla nich nagrody rzeczowe.
W przypadku zgłoszenia dużej ilości prac, Organizatorzy mogą zdecydować o zmianie puli nagród w Konkursie Tematycznym.
W Konkursie Tematycznym mogą brać udział modele, które zdobyły wyróżnienia w poprzednich edycjach Festiwalu
Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego X BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora


III. Grupy wiekowe

Organizator wprowadza następujące grupy wiekowe:
• MŁODZIK (M) – do 12 lat
• JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
• SENIOR (S) - powyżej 18 lat

IV. OCENA MODELI

A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w Festiwalu.
Zgłoszenie modelu lub modeli jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w klauzuli RODO.
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach.
Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia do niej co najmniej trzech modeli (kolekcji) przez minimum dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem zawierającym imię i nazwisko uczestnika, kategorię oraz nazwę modelu.
Punkt 4 nie dotyczy grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa także przy mniejszej niż wymagana liczbie modeli.
W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
Modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie biorą udziału w częściach podlegających ocenie. Modele wykonane przez członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego będą prezentowane na odrębnej wystawie, ukazującej dorobek modelarski tego Organizatora.

B. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Organizatorzy powołują Komisję Sędziowską w celu oceny modeli zgłoszonych do Festiwalu oraz Konkursu Tematycznego.
Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej i zarazem Sędzią Głównym X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego w Koszalinie zostaje powołany Wojciech Sokołowski (KPM). Powołuje się także stanowiska Sędziego Technicznego oraz Sędziego Sekretarza.
Wyniki pracy Komisji Sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu protokołem przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
Nad stroną formalną prac Komisji Sędziowskiej w zakresie wydania kart startowych, kart oceny i protokołu czuwa Sędzia Sekretarz.
Komisja Sędziowska może wyłonić ze swego grona podkomisje liczące od trzech do pięciu osób celem oceny poszczególnych klas festiwalowych i Konkursu Tematycznego. W skład poszczególnych podkomisji wchodzą modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
W skład Komisji Sędziowskiej mogą wejść także inni modelarze - po zgłoszeniu lub zaproszeniu do oceny modeli.
W przypadku opisanym w pkt 6 modelarz nie może brać udziału w ocenie modeli w kategorii, w której ma zgłoszone modele.
Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
Członkowie Komisji Sędziowskiej nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
Praca Komisji Sędziowskiej zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.


C. ZASADY OCENY MODELI
W każdej kategorii festiwalowej, Komisja Sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oceny, zwracając uwagę na:
zgodność z oryginałem,
jakość wykonania,
waloryzacje,
samodzielne zmiany i modyfikacje modelu,
estetykę malowania.
Modele będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia ilość punktów uzyskana przez dany model.
Wyróżnione modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach od 1 do 3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na wyróżnienie, zostaną przydzielone wyróżnienia w liczbie większej niż trzy, bez wskazywania dalszego zajętego miejsca.
W przypadku klas, w których nie będą wystawione minimum trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną im przyznane wyróżnienia bez wskazywania zajętego miejsca.
W przypadku, gdy Komisja Sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) jest możliwe przyznanie ilości wyróżnień mniejszej niż trzy.
Jednocześnie Komisja Sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie.


D. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY RZECZOWE
Uzyskanie wyróżnienia w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych potwierdzane jest dyplomem zawierającym imię i nazwisko osoby wyróżnionej, nazwę modelu oraz oznaczenie klasy festiwalowej lub konkursowej,
Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych otrzymują także medal pamiątkowy, niezależnie od łącznej ilości zdobytych wyróżnień.
Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i konkursowych mogą także otrzymać nagrodę rzeczową, niezależnie od łącznej ilości zdobytych wyróżnień.
Przyznawanie a także sposób przyznawania nagród rzeczowych, Organizator uzależnia od ilości nagród rzeczowych w puli nagród według stanu na datę zakończenia Festiwalu.


E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić je jako modele wystawowe.
Wyjątek od reguły opisanej w pkt 1 stanowią modele nagrodzone w konkursie online rozegranym w listopadzie 2020r. podczas IX edycji BFM.
Werdykt Komisji Sędziowskiej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
Wyniki prac Komisji Sędziowskiej zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
W przypadku zgłoszeń do kategorii młodzik/junior wymagane jest podanie wieku uczestnika, celem możliwości wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna.
Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem należy zgłaszać do Wojciecha Sokołowskiego - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie: http://www.modelarstwo.koszalin.pl


V. Nagrody specjalne i Puchary
Organizator dla najlepszej pracy wyłonionej ze zgłoszonych do Festiwalu przewiduje przyznanie Nagrody Głównej - Pucharu Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But".
Nagroda Główna przyznawana jest wyłącznie przez modelarzy z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród ufundowanych przez współorganizatorów i patronów honorowych:
Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej (w kategoriach Senior, Junior, Młodzik),
Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża we wrześniu 1939r,
Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej
Organizatorzy przewidują możliwość przyznawania nagród specjalnych ufundowanych przez kluby modelarskie, instytucje, sponsorów oraz osoby prywatne.
Wykaz nagród specjalnych o jakich mowa w pkt 4 znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu.
Nagrody specjalne o jakich mowa w pkt 5 przyznawane są na podstawie wskazania Fundatora. W przypadku braku możliwości wskazania modelu wyróżnionego przez Fundatora, model nagrodzony wskazuje Komisja Sędziowska.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród specjalnych i pucharów.
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.
Nagrody rzeczowe w postaci modeli i akcesoriów modelarskich, które nie zostały przyznane laureatom Festiwalu, zostaną zdeponowane i wejdą do puli nagród kolejnych edycji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.


VI. Harmonogram Festiwalu

Organizator przewiduje następujący harmonogram XI Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego:

Piątek 08.07.2022
• 17:00 – 20:00 – Przyjmowanie modeli

Sobota 09.07.2022
• 9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
• 11:00 - Warsztaty modelarskie dla najmłodszych
• 14:00 - Ocena modeli
• 9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy
• 20:00 - Spotkanie integracyjne

Niedziela 10.07.2022
• 9:00 - 13:00 - Wystawa pokonkursowa
• 12:00 - koncert piosenki harcerskiej - zespół "Bez pośpiechu" z Darłowa
• 13:00 - 13:30 - Czas przeznaczony na pakowanie modeli
• 13:30 - Ceremonia zakończenia Festiwalu

VII. Informacje związane z COVID-19
Festiwal może zostać odwołane w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
W miejscu rozgrywania Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
W miejscu rozgrywania Festiwalu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk - w sali będą udostępnione środki dezynfekujące.
W miejscu rozgrywania Festiwalu obowiązuje nakaz zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami.
Ilość osób zwiedzających wystawę będzie limitowana.

VIII. Klauzula RODO
Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu ewentualnej organizacji i przeprowadzenia Festiwalu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Festiwalu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Koszalińska.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zamian w niniejszym regulaminie, w szczególności postanowień dotyczących powołania i składu Komisji Sędziowskiej oraz listy nagród specjalnych.
W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.X. NOCLEGI
Organizatorzy umożliwiają zakwaterowanie w akademikach Politechniki Koszalińskiej. Z noclegów można skorzystać nie tylko w okresie trwania festiwalu - jest możliwość wydłużenia czasu pobytu.

W miesiącu kwietniu zostanie udostępniony formularz rezerwacji miejsc noclegowych.


Załącznik nr 1
Do Regulaminu X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego
w Koszalinie

Wykaz nagród specjalnych:
Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego.
Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego.

Wykaz nagród specjalnych będzie aktualizowany wraz ze zgłoszeniami fundatorów.
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2022

Festiwal ma też swoją stronę na Facebooku, więc osoby korzystające z tej aplikacji mogą śledzić najnowsze informacje tutaj:

https://www.facebook.com/KoszalinModelShow

Na macie: DARDO, BIEZSZUMNYJSPRAY

[Obrazek: 3001_30_06_20_1_44_47.jpeg]


Odpowiedz
#2
Dalsze informacje:

Jest już oficjalny plakat festiwalu:
[Obrazek: 281754766_5248024381921233_4792650501852814973_n.jpg]

Zgłaszanie modeli:
Organizator wprowadza następującą formę rejestracji modeli:

    Zgłaszanie modeli odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
    Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego XI BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora
    Elektroniczna rejestracja modeli trwa do dnia 6 lipca 2022r. do godz. 24:00
    Organizator nie przewiduje zgłoszenia modeli po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Formularz rejestracyjny: http://sokolsw.webd.pl/BFM/

NOCLEGI

Organizatorzy umożliwiają zakwaterowanie w akademikach Politechniki Koszalińskiej. Z noclegów można skorzystać nie tylko w okresie trwania festiwalu - jest możliwość wydłużenia czasu pobytu.
Formularz rezerwacji noclegów: https://forms.gle/EzX8dvdb6f9x3juv8

Stoiska handlowe

Organizatorzy zapraszają firmy i kluby modelarskie do prezentacji swojego dorobku oraz wystawiania stoisk handlowych. Za stoiska nie są pobierane opłaty startowe, prosimy tylko o zgłoszenie stoiska przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego:
https://forms.gle/EkBZb6gLoWaR3tHM8
Osoba zarządzająca stoiskami handlowymi: Filip Jereczek ModelMaker <modelmaker@wp.pl>

Kto posiada konto na FB - zapraszam do śledzenia aktualnych informacji na stronie wydarzenia.
Na macie: DARDO, BIEZSZUMNYJSPRAY

[Obrazek: 3001_30_06_20_1_44_47.jpeg]


Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Photo 15 Inowrocławski Konkurs Modelarski 27-28 maja 2023 ISMR 2 904 , 09:11
Ostatni post: ISMR
  XI Chełmżyński Festiwal Modelarski 22-23.07.2023 maverick72 1 497 10-03-2023, 11:26
Ostatni post: maverick72
  II Festiwal Modeli Kartonowych w Redzie 31.03-2.04.2023 NutOnlyPapercraft 5 1,921 10-03-2023, 09:57
Ostatni post: NutOnlyPapercraft
  XII Festiwal Kultury Modelarskiej, Olsztyn 16-16 kwietnia 2023 Piotreq 0 165 02-03-2023, 05:21
Ostatni post: Piotreq
  XIII Festiwal Modelarski Jaworzno 10-11 września 2022 Paweł O 34 4,253 19-02-2023, 08:10
Ostatni post: Paweł O
  XIV Festiwal Modelarski Jaworzno 09-10 września 2023 Paweł O 0 247 06-02-2023, 09:42
Ostatni post: Paweł O
  VIII Konkurs Modeli Redukcyjnych "Galicjada 2022". Krosno, 5-6.11.2022r. Tomasz K 0 763 07-10-2022, 06:19
Ostatni post: Tomasz K
  X Szczeciński Festiwal Modelarski PAPRYKARZ 2022 1-2 X radett 16 3,117 04-10-2022, 08:54
Ostatni post: radzias
  X Chełmżyński Festiwal Modelarski 16-17.07.2022 maverick72 6 2,425 20-07-2022, 08:58
Ostatni post: maverick72
  VII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 2-3 lipca Czarna Białostocka lukasold 3 1,651 05-07-2022, 12:36
Ostatni post: Tuco

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości